Hæderstegn til ung veteran og otte andre

27-05-2019
Hæderstegn-modtagere, Beredskabsforbundet, Vingsted 2019

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

Normalt vil en 30-årig frivillig ikke komme i betragtning til Beredskabsforbundets Hæderstegn. Men i Sune Schønnemanns tilfælde blev der gjort en undtagelse, da han på forbundets Landsrådsmøde i Vingsted lørdag den 25. maj fik tildelt hæderstegnet.

Frivillige og ansatte i Beredskabsforbundet kan indstilles til hæderstegnet, hvis de ”gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for forbundets arbejdsområde.”

Når Sune Schønnemann som 30-årig kan leve op til den beskrivelse, er det fordi, han er noget specielt.

Det viste han allerede som 17-årig i 2006, da han deltog på Beredskabsforbundets faglige lederkursus på Bernstorff Slot – på det tidspunkt som den yngste kursist, Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse nogensinde havde haft.

Langt beredskabs-CV

Derudover har Sune Schønnemann i sin beredskabstid blandt andet:

- Været med til at starte det, der i dag er Beredskabsforbundets Kreds Albertslund-Brøndby. Siden den blev en selvstændig kreds i 2012, har han været med i kredsledelsen som vicekredsleder, kredsleder og i dag kasserer.

- Som kredsleder sørget for, at Kreds Albertslund-Brøndby i 2016 fik sit eget domicil af Albertslund Kommune i det, der hedder Bakkehuset.

- Bidraget i forbundets Region Hovedstaden, både som informationsassistent og regionsledelsesmedlem – og nu som viceregionsleder.

- Været med på det allerførste hold brandkadet-instruktører, som i 2014 blev uddannet af Brandkadetter i Danmark.

- Været frivillig i Den Frivillige Indsatsstyrke ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene – og deltidsbrandmand.

Han er nu deltidsbrandmester ved Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i sin bopælskommune Ringsted. Og han arbejder også til daglig med beredskab og sikkerhed, nemlig hos Banedanmark, hvor han er sikkerhedssagsbehandler.

De øvrige otte modtagere af Beredskabsforbundets Hæderstegn 2019 var:
Brian Mosberg Christensen, kredsleder i Frederikshavn.
Winie Heisel, kredsleder i Holbæk.
Konsulent i Beredskabsforbundet, Henning Skallebæk.
Kontorchef i Beredskabsstyrelsen, Henrik Gunnar Petersen.
Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen, Lars Høg Sandau Schou.
Kolonnechef i Beredskabsstyrelsen, Morten Helge Hansen.
Brigadechef i Beredskabsstyrelsen Bornholm, Peter Kaas-Claesson.
Folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (ikke til stede i Vingsted).

 

 

Læs mere om Hæderstegnmodtagerne i næste udgave af online-magasinet Frivillig i juni.

Læs mere om betingelserne for at modtage Beredskabsforbundets Hæderstegn her.

Se flere billeder af Hæderstegnmodtagerne her.

Se flere billeder fra Landsrådsmødet her.

 

 

Billedet øverst: Otte af de ni hæderstegnmodtagere samlet i Vingsted. Fra venstre Peter Kaas-Claesson, Morten Helge Hansen, Lars Høg Sandau Schou, Henrik G. Petersen, Winie Heisel, Sune Schønnemann, Henning Skallebæk og Brian Mosberg Christensen. Den niende modtager af Hæderstegnet, folketingsmedlem Peter Juel-Jensen fra Bornholm, var ikke i Vingsted, da han var optaget af valgkampen.

Det lille billede: Sune Schønnemann lykønskes med hæderstegnet af landschef Niels Bonde Jensen.